MPiPSMGOPS Dukla
O nas
Aktualności
Poradnik interesanta
Akty prawne
Program "Dobry Start"
Program "Rodzina 500+"
Świadczenia rodzinne
Pomoc społeczna
Fundusz alimentacyjny
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie Rodziny
Wojewódzka Karta
     Dużej Rodziny

Program "Za życiem"
Przemoc w rodzinie
Ośrodek Pomocy
      Pokrzywdzonym
      Przestępstwem

Nasze projekty
Konkursy
Przetargi
Wzory wniosków
Placówki wsparcia
Kontakt
BIP
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu
Wszystko o rodzinie w jednym miejscu

SOS Lesko
SOS Lesko

SOW Nowa Sarzyna
SOW Nowa Sarzyna

Kapitał ludzki
Urząd Pracy
Wojewódzki Urząd Pracy
Powiatowy Urząd Pracy
Licznik odwiedzin
Licznik
stat4u
Program "Dobry Start"Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli informuje, że od 01.07.2018r. w tutejszym Ośrodku będzie realizowany Rządowy program "Dobry Start".
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start" będzie można składać od 1 lipca 2018r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018r. drogą tradycyjną (papierową) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli ul. Kościuszki 4 w pok. nr 4. Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę we wrześniu. Wnioski można składać do 30 listopada 2018, wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowych informacji dot. Programu będzie można uzyskać w Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego MOPS w Dukli pok. nr 4 tel. 134329142 i 134329143.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli :: Kościuszki 4 38-450 Dukla
:: Telefon: 13 432 91 40, 13 432 91 41, 13 432 91 42, 13 432 91 43, 13 432 91 57 :: email: mops@dukla.pl